skip to Main Content
1-800-987-654 admin@totalwptheme.com
Luvat Kuntoon

Luvat kuntoon

Suomessa ravintolan perustamiseen liittyy paljon erilaisia lakeja ja säädöksiä, joiden kanssa tulee olla tarkkana. Jos on yhtään epävarma siitä, mitkä lait koskevat omaa toimintaa, kannattaa konsultoida asiantuntijoita ennen suurten investointien ja sopimusten tekemistä. Vaikka tiedettävää on paljon, lupaviidakon läpi kahlaaminen ei ole kuitenkaan mahdotonta.

Yritysten velvollisuudet

Niin ravintolaa kuin muitakin yrityksiä koskevat tietyt lait ja säännöt. Yrityksen perustamiseen yleensäkin liittyy erilaisia toimenpiteitä, jotka riippuvat hieman siitä, minkä yritysmuodon ravintolalleen valitsee. Joka tapauksessa yrityksen perustamista varten tulee tehdä perustamisilmoitus. Samalla yritys ilmoitetaan kaupparekisteriin, ennakkoperintärekisteriin sekä työnantajarekisteriin. Samalla yleensä tehdään myös ilmoitus arvonlisäverovelvollisuudesta. Kuten muidenkin yritysten, myös ravintolan tulee tehdä kausiveroilmoitukset arvonlisäveroista sekä työnantajasuorituksista yleensä kuukausittain sekä veroilmoitus vuosittain. Vakuutukset voivat olla pakollisia tai vapaaehtoisia, ja asia kannattaakin tarkistaa aina tapauskohtaisesti omasta vakuutusyhtiöstä. Yrittäjäeläke on pakollinen mikäli arvioitu vuosityötulo ylittää vuosittain määritellyn rajan.

Ravintoloita säätelevät lait

Erityisesti ravintoloita koskevia säädöksiä ovat terveysviranomaisen tekemän tarkastuksen läpäiseminen ennen toiminnan aloittamista. Tilan, jossa ravintolatoimintaa aiotaan aloittaa, tulee olla rekisteröity elintarvikehuoneistoksi. Myös rakennusvalvontaviraston tulee olla hyväksynyt tila ravintolatoimintaan soveltuvaksi, jotta toiminnan voi aloittaa. Lisäksi pelastuslaitos tekee palotarkastuksen huoneistoon ennen sen käyttämistä ravintolana. Nämä asiat kannattaa selvittää hyvissä ajoin, ennen kuin allekirjoittaa sopimuksia tai tekee hankintoja.

Ravintolatoimintaa varten on myös laadittava omavalvontasuunnitelma, johon kaikkien työntekijöiden tulee perehtyä, ja sitä tulee säilyttää ravintolassa. Muutkin tärkeät paperit kannattaa pitää toimitilassa kansiossa aina saatavilla. Kaikki työntekijät tarvitsevat myös hygieniapassin. Mikäli alkoholijuomia aiotaan anniskella, tulee sitä varten hankkia anniskelulupa sekä tarvittavat anniskelupassit. Anniskelua harjoittavan ravintolan tulee myös tehdä ilmoitus anniskelusta puolivuosittain. Myös muitakin lupia saatetaan tarvita riippuen toiminnan luonteesta ja laajuudesta. Esimerkiksi terassien aukioloaikoja koskevat erilaiset säädökset riippuen siitä, missä ravintola sijaitsee. Kaikki olennainen kannattaakin tarkistaa aina etukäteen ja käyttää tutkimiseen tarpeeksi omaa aikaa tai ulkoistaa se asiantuntijalle.

Lupiin ja tarkastuksiin liittyy myös kustannuksia. Kannattaa myös varautua yllättäviin investointeihin, mikäli pakollisissa tarkastuksissa ilmenee joitakin korjausta vaativia asioita tai on esimerkiksi lisättävä ylimääräisiä rakenteita ulkoalueiden rajaamista varten.

Back To Top
Total