skip to Main Content
1-800-987-654 admin@totalwptheme.com
Ravintolayrittämien Vaatii Paljon Työtä

Ravintolayrittämien vaatii paljon työtä

Ravintolan perustaminen vaatii ammattiosaamisen lisäksi paljon yrittäjähenkisyyttä. Parhaimmillaan ravintolan pyörittäminen on antoisaa ja haastavaa työtä, mutta haasteellisimmillaan stressaavaa ja epäkiitollistakin. Omasta ravintolasta haaveilevan onnistuminen tällä vaativalla alalla riippuu monista asioista, ja mukaan tarvitaan myös hieman onnea. Kaikki yritystä perustavat toivovat kuitenkin menestyvänsä ja ovat valmiita tekemään paljon töitä sen saavuttamiseksi. Yrittäjän ei tarvitse lähteä koitokseen yksin, sillä halutessaan apua on saatavilla. Delegointi on yrittäjyydessä ehkäpä kaikkein vaikeinta. Usein mieli tekisi hoitaa kaikki yksityiskohdatkin itse, vaikka ajankäytöllisesti se ei olisikaan mahdollista. Asioiden hoitamisen jakaminen kumppanien ja työntekijöiden kesken kannattaa, jotta omia voimavarojaan ei polta loppuun liian nopeasti.

Persoonallisuus peliin

Jos mietit yrittäjäksi ryhtymistä, ota huomioon oma persoonallisuutesi. Oletko yksinäinen puurtaja vai teetkö mieluummin töitä tiimissä? Miten kova bisnesihminen olet? Kestätkö hyvin kritiikkiä ja pystyt muokkaamaan omia päätöksiäsi toisten palautteen perusteella? Kilpailu ravintola-alalla on kovaa, ja pieni häikäilemättömyys voi olla hyvä menestyvän ravintoloitsijan piirre. Myös taloudellista silmää tarvitaan, ja hyödyksi onkin, jos osaa ajatella sekä analyyttisesti että realistisesti. Vaikka hyvän kirjanpitäjän palkkaaminen kantaa pitkälle ja häneltä saa apua erilaisten laskelmien tekemisessä ja tulevaisuuden suunnittelussa, on taloushallinon perusasioiden tietämyksestä etua. Kun katteita pitää joskus pystyä laskemaan nopeasti, jotta saisi selville, mistä tuotteiden hankkiminen on taloudellisesti kannattavinta, ei laskupäästä ole lainkaan haittaa.

Tiukka ja lempeä ote

Päätöksiä tulee kyetä tekemään joskus omien preferenssienkin vastaisesti. Vaikka kuinka itse pitäisi jostain konseptista tai vaikkapa ruokalistan tuotteesta, se ei välttämättä ole asiakkaiden mieleen, ja silloin pitää pystyä näkemään oman mielipiteensä ohi. Hyvä ravintoloitsija on myös ymmärtäväinen työntekijöitään kohtaan, mutta omaa silti tarvittavan määrän auktoriteettia, jotta pystyy johtamaan alaisiaan. Yrittäjän tulee kyetä kohtaamaan vaikeita tilanteita, hankalia asiakkaita sekä tarvittaessa pitämään pää kylmänä tilanteessa kuin tilanteessa. Vaikka yrittäjän tulee pysyä tiettyjen asetettujen sääntöjen ja sosiaalistenkin normien sisäpuolella, on luovuus silti yksi hyvistä ominaisuuksista. Luovasti ajattelevalta ravintoloitsijalta eivät tiukan paikan tullenkaan ideat lopu kesken, vaan ratkaisu löytyy aina, ja lennokkaatkin tulevaisuudensuunnitelmat voivat muovautua tosiksi.

Back To Top
Total