skip to Main Content
1-800-987-654 admin@totalwptheme.com
Pikaruoka Muutoksessa

Pikaruoka muutoksessa

Pikaruokaa on pitkään pidetty paitsi epäterveellisenä, myös epäeettisesti tuotettuna. Osan ravintoloista kohdalla asiassa saattaa toki olla perääkin. Asenteiden muuttuessa myös pikaruokatuottajien on pitänyt katsoa toimintaansa aivan erilaisesta näkökulmasta ja tehdä koko liiketoimintaansa mullistavia muutoksia. Samalla kun jo pitkään toimineet pikaruokajätit pyrkivät muuttamaan imagoaan, uusilla yrittäjillä on tässä oiva mahdollisuus pikaruoka-alan markkinaosuuteen, sillä kuluttajat hakeutuvat etenkin entistä ekologisempien ja eettisesti tuotettujen tarvikkeiden ja palveluiden pariin. Myös erilaiset järjestöt ovat alkaneet kampanjoida eettisempien tuotteiden puolesta. Esimerkiksi Greenpeace vaatii pikaruokajättejä toimimaan ja lopettamaan sellaisten raaka-aineiden käyttämisen, jotka ovat kytköksissä sademetsien tuhoutumiseen.

Kestävän kehityksen puolesta

Etenkin Amazonin sademetsän tuhoutumisen on katsottu johtuvan osaksi suurten pikaruokayritysten toimista. Metsiä on tuhottu etenkin laidunmaan lisäämiseksi ja tuotannon kasvattamiseksi. Myös rahoittajat ovat heränneet tilanteeseen ja toivoneet tuottajilta pikaisia vastatoimenpiteitä. Metsien suojeluun on kuitenkin jo alettu panostaa, ja useimmat pikaruokavalmistajat ovat sitoutuneet paremmin kestävän kehityksen tuotantoon. Tulevaisuudessa juuri eettisillä valinnoilla uskotaan olevan vaikutusta yhtiöiden kasvulle. Asiakkaat valitsevat mieluummin luontoa säästäviä ja vähemmän jätettä tuottavia elintarvikkeita. Myös hallitusten uskotaan puuttuvan luonnonsuojeluun asettamalla entistä kovempia veroja tuotteille, joiden tuotannossa ei toimita kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Tämä saattaisi tarkoittaa pikaruokien katteiden laskua sekä tuotteiden hinnannousua ja sitä myötä asiakkaiden vähentymistä.

Pientä ja paikallista

Yrittäjät ovat havainneet kuluttajien suosivan yhä enemmän reilun kaupan tuotteita, sekä luontoa säästäviä elintarvikkeita. Luomu- ja lähituotteiden suosiminen onkin ollut jo jonkin aikaa trendinä etenkin fine diningin yhteydessä. Tähän on ollut syynä etenkin se, että raaka-aineiden hankinta on vielä ollut melko kallista, mistä syystä kuluttajien hinnat ovat pysyneet myös korkeina. Kun eettisesti tuotettujen raaka-aineiden tuotanto lisääntyy, myös raaka-aineet halpenevat. Samalla kuluttajien asenteet ovat muutoksessa, ja myös ravintolan valinnassa kiinnitetään enemmän huomiota ruuan laatuun sekä sen tuottamisen vaikutuksiin kuin yksinomaan hintaan. Pieniä paikallisia eettisin periaattein valmistettua pikaruokaa tarjoavia ravintoloita onkin jo perustettu Suomeen, ja trendin uskotaan jatkuvan.

Back To Top
Total